RIJKSSTUDIO - Portret van Willem Lodewijk, graaf van Nassau, bijgenaamd in het Fries 'us heit' (onze vader), workshop of Michiel Jansz. van Mierevelt, 1609

Cornelis Schuyt (1557-1616) - Bewaert Heer Hollandt

The Musick’s Monument Vocal Ensemble

dirigent Brian Fieldhouse


Musick’s Monument recording