Vander opvaert onser Vrouwen.pdf

Bron: Gulden legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda

aurea door Petrus Naghel uitgegeven naar handschrift Brussel,

Koninklijke Bibliotheek, 15140 door Amand Berteloot, Geert Claassens

en Willem Kuiper. Deel II, Turnhout 2011.