RIJKSSTUDIO


schilder: Rembrandt Harmensz. van Rijn

(Leiden 15-jul-1606 - Amsterdam 8-okt-1669)

Dating

Allegorisch musicerend gezelschap. Links speelt een man is oosterse kleding en tulband op een viola da gamba. Naast hem staat een jonge man met een harp. Een jonge vrouw zit naast een tafeltje met een opengeslagen liedboek op schoot en zingt. Achter haar kijkt een oude vrouw met een doek over het hoofd toe. Op de voorgrond liggen muziekinstrumenten (luit, viool) en stapels boeken. Aan de muur een schilderij van de vlucht van Lot uit Sodom.

1626


This curious painting refuses to divulge its secrets. The image can be interpreted as an admonition to praise God with singing and music-making, but also as a risqué scene of seduction. The young woman’s gaudy garments and red shoes are in questionable taste, and the old woman looks suspiciously like a procuress. Perhaps the painting contains a warning against immoral conduct.


Dowland - If my complaints

Paula Bär-Giese soprano

Hans Meijer lute