Rombertus van Uylenburgh of Rombout van Uylenborgh (Bergum, 1554(?) - Leeuwarden, 4 juni 1624).


Rombertus was getrouwd met Siuckien Ulckedr Aessinga (of Sjoukje Osinga) en had waarschijnlijk drie zonen en vier dochters: (Jeltje, Romke, Ulke, Antje, Tietje, Edzert, Hiskje en Saakje?). Rombertus behoorde tot de oprichters van de Universiteit van Franeker in 1585. Zijn broer (?) Gerrit, die als doopsgezinde naar Polen was uitgeweken en in Krakow koninklijke meubelmaker werd, was de vader van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh.

Rombertus studeerde rechten in Leuven of in Heidelberg en promoveerde in het jaar 1578. In ditzelfde jaar werd hij advocaat in Leeuwarden. Zijn carrière was een constante stijgende lijn waarin hij pensionaris en burgemeester van Leeuwarden was. Verder werd hij in 1584 als afgevaardigde naar de staten van Friesland gekozen en een van de Friese afgezanten in Den Haag.


Rombertus van Uylenburgh was op de dag van de moord op prins Willem van Orange - 10 juli 1584 - aanwezig in Delft vanwege besprekingen met de prins over moeilijkheden in de Friese Staten. Rombertus, tamelijk verlegen, werd uitgenodigd voor het middagmaal, omdat er geen andere gasten waren. Na afloop stommelde Willem van Oranje de trap af en werd met een buks vermoord door Balthasar Gerards . Luister naar het Treurlied op de dood van Willem van Oranje


De Universiteit van Franeker  werd in 1585 opgericht door de Staten van Friesland. De Friese stadhouder Willem Lodewijk was een groot voorstander van de oprichting, waartoe in 1584 besloten werd. Rombertus van Uylenburgh, de burgemeester van Leeuwarden, zou op 10 juli 1584, de dag van de aanslag in Delft op Willem van Oranje, hebben onderhandeld over de oprichting. Er zijn destijds vier redenen aangevoerd voor het oprichten van de universiteit: het was goedkoper dan studeren in Leiden; de ouders konden beter op het gedrag van hun kinderen letten; het was goed voor de ontwikkeling van de bevolking; het geld dat de studenten zouden uitgeven bleef binnen de provincie.

De lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk van Friesland met links Rombertus Uylenburgh


Dowland’s adieu  / Rembrandt lute