Maria zart van edeler art - Arnolt Schlick 1512

HsBsKB II270-B, f123v, nr. 4

Paula Bär-Giese - sopraan

Hans Meijer - sopraan luit


SINT ROCHUS KAPEL ‘DE ARMEN DE POTH’ -  AMERSFOORT’


Vander opvaert onser Vrouwen.pdf

Bron: Gulden legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda

aurea door Petrus Naghel uitgegeven naar handschrift Brussel,

Koninklijke Bibliotheek, 15140 door Amand Berteloot, Geert Claassens

en Willem Kuiper. Deel II, Turnhout 2011.


Tabulaturen Etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln und lauten, ein theil mit zweien stimen zü zwicken und die drit dartzu singen, etlich on gesangk mit dreien, von Arnolt Schlicken Pfaltzgravischem Chürfürstlichem Organisten Tabulirt, und in den truck in der ursprungklichen stat der truckerei zü Maintz wie hienach volgt verordent.

 Getruckt zü Mentz durch Peter Schöffern. Uff sant Matheis abent. Anno. M.d.xii.


Maria zart van edeler art

een rose in den dooren

du hebst mit macht herweder bracht

dat lange was verloren

door Adams val di heft gewald

sint Gabriël versproken

help dat nit werd gewroken

mien sund en skuld

verwerf mi huld

want gen troost is

wer du nit bist

bermhertichheit verwerve

in't leste end

ik bid nit wend

van mi in mine sterve

Maria mild du hebst gestild

der altvaders verlangen

die jaar en dag in wee en klach

die voorhel hielt gevangen

tot alder tiet wunsten si striet

al dat des hemels poorte

te rieten alle oorte

ende hi afkwaam

die hem benaam

hoor sware pien

ende dat door

dien kuisjonkfroulichs geberen

is afgesteld

daar om di telt

alder werlt een kroon der erenMeester van de Amsterdamse Dood van Maria, ca. 1500


Het sterfbed van Maria. Interieur met Maria op haar sterfbed, omringd door de discipelen van Christus. Johannes geeft Maria een kaars in de handen, Petrus houdt een wijwaterkwast omhoog, anderen bidden met boeken voor zich. Afkomstig uit het Zevenkeurvorstenhofje in de Tuinstraat te Amsterdam.  https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-3467

ANIMATIE STERFBED MARIA - Mein hertz hat sich mit lieb verpflicht


CAMERA - HANS MEIJER

AUDIO & VIDEO EDITING - HANS MEIJER

DE RIJKSSTUDIO  AWARD 2014

INZENDING MUSICK’S MONUMENT

ANIMATIE STERFBED MARIA - Mein hertz hat sich mit lieb verpflicht