HENDRICKJE  STOFFELS - REMBRANDT  - FLOW MY TEARS - JOHN DOWLAND     

KAPEL HOFJE DE ARMEN DE POTH - AMORFORTIA     

PAULA BAR-GIESE SOPRANO - HANS MEIJER-LUTE

  Sinte Pauwels (Apostel Paulus) - 29 juni 


Sinte Pauwels werd geboren omstreeks 3 na  Christus uit een streng farizeïsche Joodse familie van de stam Benjamin.

Na zijn opleiding op de tempelschool te Jeruzalem was hij met een fanatieke haat tegen het jonge Christendom bezeten, die hij niet wist te uiten, dan door als vervolger de nieuwe Godsdienst en zijn belijders naar het leven te staan. Toen hij zich naar Damascus begaf om daar het Christendom uit te roeien, werd hij vóór de poorten van die stad door een bovenaardse macht terneder geworpen. Hij werd een ander man, van Christenvervolger werd hij Apostel. Na een lang verblijf te Damascus en te Tarsus, predikte hij in Antiochië, vanwaar hij drie missiereizen ondernam om in alle grote steden van Klein-Azië en Griekenland het Evangelie te verkondigen en Christengemeenten te stichten, aan welke hij later brieven schreef. Aan het einde van zijn derde reis, omstreeks 62, geraakte hij in gevangenschap en werd naar Rome overgebracht, maar na twee jaar weer vrijgelaten. Na een tweede gevangenschap onder Nero werd hij op 29 Juni 69 onthoofd. Zijn gebeente berust in de basiliek van S. Paolo fuori le Mura aan de Via Ostiensis buiten Rome.

Paulus wordt afgebeeld met een lange weelderige baard en een kale schedel. Zijn attributen zijn het boek en het zwaard.

Hoewel het zwaard natuurlijk duidt op Paulus’ onthoofding geeft Durandus van de beide attributen de volgende uitleg:

Mucro furor Pauli, liber est conversio Pauli.

(Het zwaard betekent Paulus’ vervolgingswoede, het boek zijn bekering. Durandus I, 3, 15: VII, 44,7)

Het type, dat in de kunst aan de grote Apostel gegeven wordt, schijnt op een zeer oude traditie terug te gaan.

Toch vinden wij hem op de absis-mozaïek van S. Cosma e Damiano te Rome, die uit de 4de eeuw dateert, voorgesteld met grijze haren en een korte grijze baard.

Bij Raffael en de latere schilders wordt hij ook niet langer kaalhoofdig voorgesteld, maar met een lange weelderige haardos.

Wordt hij tesamen met de H.Petrus afgebeeld, dan is de eerste Paus, de vertegenwoordiger van de Ecclesia ex cirumcisione, Paulus, de Apostel der heidenen verbeeldt de Ecclesia ex gentibus.


Prof Dr. J.J.M. Timmers

Symboliek en Iconographie der Christelijke Kunst,

Roermond-Maaseik, 1947


De Brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus. De brief telt zes hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.

De brief behoort tot de vier "gevangenisbrieven", samen met de brief aan de Kolossenzen, de brief aan de Filippenzen, en de brief aan Filemon, omdat in deze brieven gesteld wordt dat ze vanuit de gevangenis geschreven zijn.

 

vergroot REMBRANDT EFISIS

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their last fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days
Of all joys have deprived.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts
Are my hopes, since hope is gone.

Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

REMBRANDT 1627/1628 - SINTE PAUWELS IN DE  GEVANGENIS

RIJKSSTUDIOhttps://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-4050shapeimage_2_link_0

    HOME


    CONTACT


    WEBSHOP


    CONCERT PROGRAMS


    AUDIO


    SEARCH

    MATTHAEUS CROMMIUS - DAT NIEUWE TESTAMENT ANTVERPIAE 1539


    MUSICK’S MONUMENT - LIBRARY & ART COLLECTIONS


MADAME ÉDOUARD MANET (Suzanne Leenhoff, (1829 - 1906)


    MADAME ÉDOUARD MANET - SOPRANO & PIANIST


MARTIN LUTHER  PROJECT 2017 : 500 YEARS OF REFORMATION


    MARTIN LUTHER: THE COMPOSER & MUSICIAN


HANS MEMLING (ca 1435-1440  - 1494)

    SYBILLA SAMBETHA & MILLE REGRETZ


REMBRANDT PROJECT


    SCHOONEN BRANT - SAEL REMBRANDTHOUSE


    GREENSLEEVES - REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH


    GRIEN SLIVIS LUTE DUET - REMBRANDT & ADRIAEN VAN RIJN


    AMARILLI - GIULIO CACCINI - SASKIA UYLENBURGH


    MY LADY HUNSDONS ALLMANDE - REMBRANDT


    FLOW MY TEARS -  SINTE PAUWELS - REMBRANDT & HENDRICKJE STOFFELS


    FLOW MY TEARS - DS ADRIAEN SMOUT


RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - RIJKSSTUDIO PROJECT 2015


    HABSBURG - BURGUNDIAN COURT MUSIC


    THE GOLDEN AGE JACKET FITS ALL AGESRIJKSMUSEUM AMSTERDAM - RIJKSSTUDIO PROJECT 2014


    RIJKSSTUDIO PAINTINGS WITH MUSICAL INSTRUMENTS & MUSIC


    RUFFS (KRAGEN)


    QUEEN HORTENSE OF HOLLAND (1806-1810)


    BRUYLOFT IN CANA IN GALILEE - J.C. VERMEYEN CA 1530 - DALZA 1508


    MARIA ZART VON EDELER ART - ARNOLT SCHLICK 1512


    MADONNA VAN DE NEDERIGHEID - FRA ANGELICO - MIRAKEL VAN AMERSFOORT 1444


    REMBRANDT &  DAT NIEUWE TESTAMENT 1539


KvK: 41211992 B01

AANGEMERKT DOOR DE BELASTINGDIENST NL ALS

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

INFO STICHTING MUSICK’S MONUMENT