RIJKSSTUDIO

schilder: Willem Cornelisz. Duyster (kopie naar)
(Amsterdam 30-aug-1599 - Amsterdam 31-jan-1635)

Datering na 1700


Valerius Gedenck-Clanck & Aefgen van Giblant

Lieffde int secreet

Paula Bär-Giese - Hans Meijer luit

Musick’s Monument recording